Lion Air Privacyverklaring

Via de websites www.lionair.nl en lionairshop.nl van Lion Air worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lion Air respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk geheel conform de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen

 
Cookies
Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes die met de pagina’s van deze ebsite op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de metingen van webstatistieken en voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en u kunt daarmee bij een vervolgbezoek op onze website worden herkend. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser. We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies.
    •       Functionele cookies: Deze plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst.
    •       Niet-functionele cookies: Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we dit soort cookies. Ze zijn bedoeld om onze dienstverlening te verbeteren.

Lees voor meer informatie:
    •       Het privacy- & advertentiebeleid van Google
    •       Google Cloud en AVG
    •       Beveiliging van Google Cloud Platform

Privacybeleid van:
   •        Dropbox
   •        Apple
   •        Google


Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):
      •     NAW-gegevens;
      •     e-mailadres;
      •     telefoonnummer;
      •     wijze van betaling;
      •     aankoopgeschiedenis.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en met uw goedkeuring voor vervolg opdrachten (moeten ze nog wel ergens kunnen aanvinken ter goedkeuring).
Indien vanuit wet- en regelgeving van instanties of overheden anders is gesteld wordt er een langere termijn aangehouden in lijn met genoemde wet- en regelgeving.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens
      •     Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken
             van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een
             abonnement aan u, voor de administratie van leerlingen en vliegers bij Lion Air of het
             afhandelen van een sollicitatie.
    •       We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
    •       Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.
    •       We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database op servers van een derde partij die voldoet aan de AVG.
    •       Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt
    •       Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
    •       Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
    •       Voor het verwerken ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze producten of diensten niet aan u leveren. Lion Air kan derde partijen inschakelen bij bepaalde diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Lion Air de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.
    •       Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
    •       Voor het versturen van elektronische berichten met informatie die betrekking heeft op uw overeenkomst met Lion Air. Indien u dit niet wilt kunt u dit melden door contact met ons op te nemen.
    •       Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.
    •       Om de dienstverlening aan u zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Niet-persoonlijke informatie, zoals suggesties, ideeën, inzendingen en ander materiaal, die u stuurt naar Lion Air zal in beginsel niet als vertrouwelijk worden behandeld en kan zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u toestuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Foto en filmopnamen tijdens voor-, tijdens en na de vlucht
Opnamen die worden gemaakt door of - in opdracht van de klant - voor de klant vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Lion Air heeft geen opslag van deze data. Met toestemming van de klant kan Lion Air desgewenst rechtenvrij gebruik maken van dit materiaal.

Verstrekking aan derden
Lion Air verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Uw keuzemogelijkheden
U kunt ons verzoeken al uw contactgegevens in te zien, te veranderen of te vernietigen als wij deze niet meer nodig hebben voor hetgeen wij met u zijn overeengekomen (na voltooiing van onze dienst(en)) of na verlopen van de bewaartermijn opgelegd door instanties of overheden zoals eerder vermeld.
Onze contactgegevens vindt u op onze website.

Over deze verklaring
 
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Lion Air behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Lion Air via:
telefoonnummer: 010-761 95 75 of 06 44 276 903
e-mail: info@lionair.nl


Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12 maart 2018.